Prof. Dr. Axel Alf

Prof. Dr. Axel Alf

Section Mollusca

  • Tel: +49 (0)9826 8229840
  • E-Mail: axsa49@gmx.net
  • Research: Mollusken weltweit. Insbesondere Turbinidae, Trochidae s.l., Architectonicidae, europäische marine Arten, Muscheln. Sammlungsumfang: 11.500 Arten, 30.000 Serien